Certified

ISO 9001:2008

LME

certified brand

BIR

registered member

Охорона навколишнього середовища

Внутрішні екологічні вимоги

Ми суворо дотримуємось норм і правил українського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища. Ми маємо дозвіл на здійснення викидів забруднюючих речовин та ліцензію на переробку небезпечних відходів, видані Міністерством екології та природних ресурсів України. Основні технологічні та вентиляційні гази перед викидом піддаються попередньому очищенню у фільтрах. Контроль викидів здійснює власна атестована санітарно-екологічна лабораторія. Наше підприємство забезпечене дозиметричним приладом-радіометром бета- та гамма-випромінювань для забезпечення радіаційної безпеки навколишнього середовища та контролю вхідної сировини на радіоактивність.

REACH

REACH є Директивою Європейського Союзу щодо реєстрації, оцінки, видачі дозволів та обмеження використання хімікатів.

Імпортуючи більшу частину продукції на Європейський ринок, ми виконуємо свої зобов’язання щодо відповідності вимогам Регламенту REACH. У Міжнародній Асоціації Свинцю та Європейському Хімічному Агентстві наші інтереси представлені компанією Vellonton LTD.