Годовой отчет по ЦБ Печать E-mail

 

Повідомлення про зміну посадових осіб від 17.09.2013р. (розміщено на сайті 25.09.2013р.)

Повідомлення про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 15.10.2013р. (розміщено на сайті 15.10.2013р.)

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 27.11.2014р. (розміщено на сайті 03.12.2014р.)

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 01.12.2014р. (розміщено на сайті 03.12.2014р.)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, яке призначене на 12.03.2015р. (розміщено на сайті 04.02.2015р.)

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 29.08.2016р. (розміщено оновлену інформацію 26.10.2016р.)
      

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 19.05.2015р. (розміщено на сайті 27.05.2015р.)


    

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 25.04.2016р. (розміщено на сайті 24.03.2016р.)

  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік. (розмiщено на сайтi 22.04.2015р)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. (розмiщено на сайтi 18.04.2016р)


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, яке призначене на 23.12.2016р. (розміщено на сайті 18.11.2016р.)

Повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, яке призначене на 23.12.2016р. (розміщено на сайті 29.11.2016р.)

 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(розміщено на сайті 28.12.2016р.)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщено на сайті 28.12.2016р.)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке призначено на 27.03.2017 р. (розміщено на сайті 24.03.2017 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. (розмiщено на сайтi 24.04.2017р)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(розміщено на сайті 28.04.2017р.)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду(розміщено на сайті 28.04.2017р.)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, яке призначено на 12.10.2017 р. (розміщено на сайті 26.09.2017 р.)